1980
Cơ chế thị trường mở rộng, VĨNH TIẾN đã nhanh chóng tham gia thị trường với sản phẩm mới là Tập học sinh với tên gọi " TẬP NAI NHÍ". Kể từ đó biểu tượng Nai Nhí ra đời.
1988
Cơ chế thị trường mở rộng, VĨNH TIẾN đã nhanh chóng tham gia thị trường với sản phẩm mới là Tập học sinh với tên gọi " TẬP NAI NHÍ". Kể từ đó biểu tượng Nai Nhí ra đời.
1990
Cơ chế thị trường mở rộng, VĨNH TIẾN đã nhanh chóng tham gia thị trường với sản phẩm mới là Tập học sinh với tên gọi " TẬP NAI NHÍ". Kể từ đó biểu tượng Nai Nhí ra đời.
1993
Cơ chế thị trường mở rộng, VĨNH TIẾN đã nhanh chóng tham gia thị trường với sản phẩm mới là Tập học sinh với tên gọi " TẬP NAI NHÍ". Kể từ đó biểu tượng Nai Nhí ra đời.
1997
Cơ chế thị trường mở rộng, VĨNH TIẾN đã nhanh chóng tham gia thị trường với sản phẩm mới là Tập học sinh với tên gọi " TẬP NAI NHÍ". Kể từ đó biểu tượng Nai Nhí ra đời.
2000
Cơ chế thị trường mở rộng, VĨNH TIẾN đã nhanh chóng tham gia thị trường với sản phẩm mới là Tập học sinh với tên gọi " TẬP NAI NHÍ". Kể từ đó biểu tượng Nai Nhí ra đời.
2005
Cơ chế thị trường mở rộng, VĨNH TIẾN đã nhanh chóng tham gia thị trường với sản phẩm mới là Tập học sinh với tên gọi " TẬP NAI NHÍ". Kể từ đó biểu tượng Nai Nhí ra đời.
2010
Cơ chế thị trường mở rộng, VĨNH TIẾN đã nhanh chóng tham gia thị trường với sản phẩm mới là Tập học sinh với tên gọi " TẬP NAI NHÍ". Kể từ đó biểu tượng Nai Nhí ra đời.
2012
Cơ chế thị trường mở rộng, VĨNH TIẾN đã nhanh chóng tham gia thị trường với sản phẩm mới là Tập học sinh với tên gọi " TẬP NAI NHÍ". Kể từ đó biểu tượng Nai Nhí ra đời.
2016
Cơ chế thị trường mở rộng, VĨNH TIẾN đã nhanh chóng tham gia thị trường với sản phẩm mới là Tập học sinh với tên gọi " TẬP NAI NHÍ". Kể từ đó biểu tượng Nai Nhí ra đời.
1985
VĨNH TIẾN đã chính thức chuyển sang mô hình hợp tác xã Giấy - Tập Vĩnh Tiến với hơn 100 nhân sự và đến nay hơn 300 nhân sự
1998
VĨNH TIẾN một lần nữa tiên phong trong việc thể hiện dòng kẻ tập mnag tính chất hiện đại bằng hệ thống in tự động và những sản phẩm độc đáo lần đầu tiên có tại Việt Nam, giúp học sinh dễ dàng rèn chữ
1999
VĨNH TIẾN đã nghiên cứu phát minh ra những sản phẩm đa dạng, phong phú hướng tới nhu cầu sử dụng tập cao cấp của xã hội & kỷ nguyên mới như: sản phẩm tập màu thông minh giúp các học sinh dễ dàng phân môn học
2009
VĨNH TIẾN tiên phong trong việc cải tiến công nghệ sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn Đức giúp sản phẩm thân thiện với môi trường hơn, nhập hệ thống sản xuất tập liên hoàn & sử dụng mực in dạng gốc nước vừa hạn chế ô nhiễm môi trường vừa an toàn sức khỏe
Đến nay
VĨNH TIẾN vững vàng sau 38 nămthành lập, tự hào:
- 21 năm liền đạt Topten HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn
- 05 năm liền đạt danh hiệu "Sản Phẩm Ấn Tượng"
- Nhận bằng khen " Doanh Nghiệp Vì Sự Nghiệp Giáo Dục' do Bộ Giáo Dục trao tặng
1980
1988
1990
1993
1997
2000
2005
2010
2012
2016
1985
1998
1999
2009
Đến nay

Hotline

Hotline

0938361818